&nbsp2 Nikkeijin sa Pilipinas na naging stateless dahil sa giyera binigyan ng sariling family register upang maging Japanese

 Si Alfia Kunimitsu (right) at kapatid na si Arinda, hawak ang  ID card ng kanilang Japanese na ama = January 2020, Tacloban, Central Philippines 

Si Alfia Kunimitsu (86) at ang kapatid nitong si Erlinda (80), na ipinanganak bilang Japanese children ngunit naging stateless dahil sa kaguluhan noong giyera sa Pacific War ay pinagkalooban ng Japanese government ng sarili nilang family registrar upang sila ay maging Japanese. 

Sila ay kasalukuyang nakatira sa central Leyte Island. Napag-alaman na noong ika-10 ng Mayo sa siyudad ng Iwakuni Japan, sila ay pinahintulutang makapag rehistro sa family register at gawan ng sarili nilamg family register. Ito ang proseso upang makakuha sila ng Japanese citizenship. 

Ayon sa mga Nikkeijin support groups, mayroong 270 second-generation Japanese ang nakapagparehistro at nakakatira at nakakapag trabaho na sa Japan, at halos lahat ay galing sa northern Luzon at southern Mindanao, ngunit napaka bihira na may matagpuang Nikkeijin sa Leyte Island at sila ang pinaka-una sa Leyte Island.