[Super Nihongo] Tiếng Nhật trực tuyến

Chuẩn bị cho kỳ thi JLPT bằng việc học tiếng Nhật trực tuyến “Super Nihongo”. Bạn có thể học bất cứ lúc nào tại bất kỳ đâu tùy thuộc vào trình độ của mình

Share
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Bạn có thể học bất cứ lúc nào tại bất kỳ đâu tùy thuộc vào trình độ của mình!

 [Super Nihongo] Tiếng Nhật trực tuyến

 [Super Nihongo] Tiếng Nhật trực tuyến

Bộ giáo trình chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT

Bao gồm bộ luyện đề từ N5 đến N1

Để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi JLPT, bạn hãy luyện tập thường xuyên với câu hỏi dạng trắc nghiệm như kỳ thi thật với “Khóa học chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT từ N5 đến N1”. Khóa học bao gồm các bài tập nhỏ và bài kiểm tra tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra thử trình độ của mình bằng phần “Thi thử JLPT từ N5 đến N1”

Nhận ngay giá ưu đãi khi sử dụng voucher.

Mỗi bộ giáo trình có giá 10,000 (chưa tính thuế)

Ưu đãi sau khi sử dụng voucher là 9,500 (sử dụng trong 180 ngày)

Mã voucher: [en06012019ri001]

  • Cách thanh toán dùng mã Voucher:
  1. Nhấn vào link https://nihongo.incul.com/super_nihongo/apply/apply.cfm?lang=en
  2. Chọn khóa học

※Đừng quên nhập mã voucher:「en06012019ri001」

Sau khi nhập thành công mã voucher, màn hình sẽ hiển thị giá ưu đãi

 [Super Nihongo] Tiếng Nhật trực tuyến

  1. Hoàn tất thông tin và nhấn Submit. Bạn sẽ nhận được thông báo hướng dẫn thanh toán và các thông tin khác qua email.
  2. Sau khi toàn tất thanh toán, thông tin ID và mật khẩu sẽ được thông báo và bạn có thể bắt đầu khóa học.

 

In this article

Other News


Join the Conversation

.