Napilitang umamin sa mga opisyal ng lungsod ang nasabing day care center na may pang-aabuso ngang mangyari at agad nila itong inaksyonan sa pamamagitan ng agarang pag-suspende sa Canadian teacher na epektibo mula May 14. Nagsa-gawa naman agad ng briefing session para sa mga magulang ang nasabing pasilidad nuong gabing yun.

Nuong sinubukang tawagan ng The Mainichi nuong May 15, isang taong may kaugnayan sa day care center amg nag sabi na wala siyang masasabi at ukol sa kaso at nag-sabi na, “Hindi ako makakapag-bigay ng kahit anong pahayag dahil kasalukuyang nag-babantay kami ng mga bata.”

“Ang katunayan na kumalat online ang video ng walang pumigil ay nagpapa-kita lamang na sila ay walang konsiderasyon sa mga bata.” komento ng isang taga-pangalaga ng isang batang pumapasok sa naturang pasilidad.

Sinabi ng isang opisyal ng Child Care Division ng lungsod na “Patuloy ning susubaybayan ang nasabing pasilidad at mag-bigay ngga training sessions sa mga hindi rehistradong day care center.”

Source: The Mainichi

Video: Youtube